บริการเผาศพสัตว์เลี้ยง

บริการเผาศพสัตว์เลี้ยง โดยทางเราติดต่อประสานงานกับทางวัด แบบครบวงจร การฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง และมีบริการเสริมจัดส่งศพถึงวัด ในส่วนของค่าบริการจะคำนวณตามระยะทางจริงเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากที่สุด