คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (เปิด 24 ชม.)

โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท เปิดให้บริการคลินิกฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะอาการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางโรงพยาบาลจึงจัดเตรียมทีมสัตวแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ทีมศัลยสัตวแพทย์ และวิสัญญีแพทย์พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงเช่นกัน

การรักษา

 • ภาวะฉุกเฉิน
 • ภาวะช็อค
 • ภาวะชัก
 • ภาวะอาเจียนและถ่ายเหลวรุนแรง
 • อาการ ไอ หรือ หอบจากโรคหัวใจ
 • อุบัติเหตุ
 • การกินหรือได้รับสารพิษจากสิ่งแปลกปลอม
 • การถูกงูมีพิษกัด
 • ภาวะหายใจลำบาก

บริการ และเครื่องมือ

 • ตรวจเลือด
 • เครื่อง X-Ray
 • เครื่อง Ultrasound
 • เครื่องวัดความดัน
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตู้ออกซิเจน 24 ชั่วโมง
 • ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
 • ห้องฝากรักษาภาวะสัตว์ป่วยวิกฤต