บริการฝังไมโครชิพ

เรามีบริการฝังไมโครชิพให้กับสัตว์เลี้ยงโดยสัตว์แพทย์ที่มากประสบการณ์ ไมโครชิพเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดกับสัตว์เลี้ยง เปรียบเสมือนบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง ง่ายต่อการเดินทางหรือการติดตาม ซึ่งทำให้เจ้าของมีความสะสวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าของจะต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของ หนังสือรับรองทะเบียนสัตว์เลี้ยง และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอายุไม่เกิน 1 ปี