ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ทได้ให้ความสำคัญกับโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์สูงวัยจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจของเราจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัยอย่างครบครัน

การรักษา

  • โรคหัวใจ
  • โรคลิ่มเลือดอุดตันในแมว

บริการ และเครื่องมือ

  • เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจ
  • เครื่องวัดความดันโลหิต