บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง

เรามีบริการการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง โดยทางเราจะติดต่อประสานงานกับทางวัดให้กับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในส่วนของค่าบริการจะคำนวณตามระยะทางจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากที่สุด