ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท มีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หลังการผ่าตัด จากอาการป่วยเรื้อรังและจากอุบัติเหตุ ผ่านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ การทำกายภาพบำบัด เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก โดยมีการดูแลควมคุมดูแลจากนักเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยตรง

การรักษา

  • การดูแลแผลที่มีขนาดใหญ่ด้วยการ Laser
  • บริการลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อด้วยการ Laser

บริการ และเครื่องมือ

  • เครื่องเลเซอร์