ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิด ความผิดปกติของกระดูกและข้อได้ ศูนย์โรคกระดูกและข้อให้บริการตรวจรักษาทั้งอาการเรื้อรัง และอาการที่เกิดจากอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการดูแลต่าง ๆ รวมถึงการทำศัลยกรรมกระดูกโดยแพทย์เฉพาะทาง

การรักษา

 • ภาวะกรามล่างหรือกรามบนหัก
 • ภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุ
 • ภาวะข้อต่อหลุดจากอุบัติเหตุ
 • โรคข้อเสื่อม
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกหักทุกตำแหน่ง โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง

บริการ และเครื่องมือ

 • เครื่อง X-Ray
 • เครื่อง CT scan
 • เครื่องดมยาสลบ
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพ
 • เครื่องวัดความดันโลหิต
 • ห้องปฎิบัติการตรวจเลือด
 • ห้องผ่าตัดกระดูกและข้อต่อ
 • ศูนย์กายภาพบำบัด