ศูนย์วินิจฉัยด้วย X-Ray , Ultrasound , CT Scan

ศูนย์วินิจฉัยด้วย x-ray , Ultrasound , CT Scan โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท ควบคุมดูแลการวินิจฉัย โดยสัตว์แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษา

  • X-Ray ด้านรังสี

บริการ และเครื่องมือ

  • ตรวจเลือด
  • เครื่อง X-Ray
  • เครื่อง Ultrasound
  • เครื่องวัดความดัน
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด
  • ตู้ออกซิเจน 24 ชั่วโมง
  • ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
  • ห้องฝากรักษาภาวะสัตว์ป่วยวิกฤต