ศูนย์ศัลยกรรมและวิสัญญีวิทยา

หากสัตว์ป่วยได้รับการวินิจฉัยให้เข้ารับการผ่าตัด ทีมสัตวแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด การวางยาสลบ และตรวจสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์แผนวิสัญญี เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างปลอดภัย

การรักษา

 • ผ่าคลอดแบบไม่ทำหมัน
 • ผ่าคลอดแบบทำหมัน
 • ผ่านิ่ว
 • Remove the object from dog gastrointestinal
 • ผ่ากระบังลม
 • ผ่าตัดแปลงเพศ
 • ผ่าตัดก้อนเนื้อ
 • Aural hematoma 1 ข้าง
 • Tarsorrhaphy(ดันตากลับ)+เย็บรั้ง 1 ข้าง
 • การตัดขา
 • การตัดหาง
 • ตัดเต้านมเฉพาะข้าง
 • ตัดเต้านมเฉพาะที่

บริการ และเครื่องมือ

 • เครื่อง X-Ray
 • เครื่อง Ultrasound
 • เครื่องดมยาสลบ