คลินิกมะเร็งและเนื้องอกวิทยา

ในปัจจุบันจะมีการตรวจพบเนื้องอกและมะเร็งในสัตว์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งตำแหน่งที่พบและความรุนแรงของเนื้องอกและมะเร็งแต่ละชนิด นั้นแตกต่างกัน วิธีการรักษาจึงแตกต่างกันออกไป คลินิกมะเร็งและเนื้องอก โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการวินิจฉัยและรักษาที่หลากหลาย

การรักษา

  • ตรวจวินิจฉัยด้วยเซลล์วิทยา
  • ตรวจวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อ
  • การผ่าตัดก้อนเนื้องอก

บริการ และเครื่องมือ

  • เครื่อง X-Ray
  • เครื่อง Ultrasound
  • เครื่อง CT scan