ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้เพ็ท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาโรคผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิภายนอกต่างๆ รวมถึงโรคที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้และความผิดปกติของฮอร์โมน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่เจ้าของ

การรักษา

  • ตรวจโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรย เชื้อรา ยีสต์
  • ตรวจโรคผิวหนังที่เกิดจากปรสิตภายนอก และไรขี้เรื้อน
  • ตรวจช่องหูและไรในหู
  • โปรแกรมวัคซีนป้องกันเชื้อรา

บริการ และเครื่องมือ

  • กล้องจุลทรรศน์
  • เครื่องตรวจเชื้อรา
  • เครื่องตรวจหู
  • ห้องปฏิบัติการตรวจเลือดและฮอร์โมน