โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้แพ็ท

โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงแฮปปี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เปิดสาขาแรกในกรุงเทพฯ เรากำลังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศ เรามีแพทย์และพยาบาลจำนวนมากที่เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมการรักษาโรคและยาทุกชนิด ขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน เรามีทีมสัตวแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลา

พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

รองรับการบริการขั้นพื้นฐานทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม

สร้างและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาการรักษา

สนับสนุน และส่งเสริม การเรียน การสอน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

แบบฟอร์มลงทะเบียน